Grunder

Grunder

Startskottet när man skall bebygga en fastighet är alltid att en grund skall stå färdig innan montage av byggnad. Formerna kan variera stor från små villa grunder med tillhörande garage till stora grunder för kommersiellt bruk i form av industrier. Viktig del i arbetet är att alla avsättningar och installationer i grundplattan är rätt placerade. Dessa moment lägger Grundkraft stor vikt för att säkerställa ett gott resultat innan gjutning.