Om oss

Grundkraft AB drivs av Claes Sjöberg och Hannes Wolt.

Med kraft från grunden för effektiva och lyckade projekt

Se vår presentationsfilm

Tidigare hette företaget Claes Sjöberg Markentreprenad men gjorde ett namnbyte i början av 2017 till Grundkraft AB.

Claes Sjöberg har en lång historik av mark och anläggningsentreprenader medan Hannes Wolt sedan tidigare drivit entreprenadbolag inom rivning och sanering.

Dessa gemensamma livserfarenheter inom entreprenader har vi tagit vara på och i och med det fått till en bra grund att vidareutveckla företaget Grundkraft AB.

Sedan flera år tillbaka har vi växt organisk med personal, maskiner och större kundstock.

Den ordinarie personalstyrkan är nu uppe i 8st och maskinparken sträcker sig från 6,5 ton till 30 ton.

Våra kunder är framför allt exploaterande fastighetsbolag som hittar nya områden och behöver hjälp med avlopp, vatten samt grundplattor för kommande huskroppar.

Vi har hittat en bra nisch där kunderna får en kvalitativ och snabb igångsättning av sina fastighetsprojekt som vi gärna släpper vidare till snickarna som slutför fastighetensbyggnationen.

Många gånger utför vi även finplaneringen med stenläggning, gräsmattor och övrig vegetation.

Senaste året har vi tittat vidare på nya kunder inom byggsektorn och offentlig sektor för att få fler ben att stå på och senaste kunden är Strängnäs kommun där vi har ett Ram-avtal gällande mark & anläggningen.

Grundkraft AB:s geografiska arbetsområde är Mälardalen med fokus på sträckan Strängnäs till Nyköping. Vårt kontor ligger i Södertälje vilket strategiskt ligger mittemellan.  

Grundkraft AB är ansluten sig till Stockholms Byggmästarförening för att inom snar framtid bli certifierad enligt BF9K vilket är ett erkänt bra Kvalitet, miljö och arbetsmiljösystem för vårt företag och företagets kunder. 

Fokus för Grundkraft är att vara en självklar samarbetspartner och grundläggare för framtida fastighetsexploateringar inom bostad och industribyggnader med tillhörande markarbeten.

Se vår företagspresentation för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!