Effektivitet

I samband med byggnation av fastigheter så är det många aktörer och hantverksgrupper som är inblandade. Tidplaner är oftast väldigt strama och det är många gånger minutpassningar innan nästa entreprenör skall in och göra sitt jobb.

Grundkraft AB jobbar ständig med effektivisering av alla moment i sin egen entreprenad.

Det första vi gör är att planera och gå igenom alla momenten samt se till att logistik med maskiner och material blir så bra som möjligt. Internt pratar vi mycket om ständiga små förbättringar och har med jämna mellanrum erfarenhetsmöten gällande avslutade projekt.