Planering

För att i ett tidigt stadie få kontroll över den kommande entreprenaden läggs stor vikt på planering.

Det görs framför allt genom att gå igenom de handlingar som berör entreprenaden samt kontrollera dessa mot verkligheten. Motstridiga uppgifter hanteras direkt med beställare och projektör.

Vidare ser vi på behovet av maskinell utrustning samt vem som ansvara för vad för att få en ren organisation på arbetsplatsen.

I samband med KMA-arbete och tidplaner i projektet görs en genomgång med berörd personal och eventuella underentreprenörer.