Utförande

Utförandet är ingen Qvickfix utan måste metodiskt följa ett visst flöde.

Då projektledare i tidigt skede är ut på arbetsplatserna och samlar in grundläggande informationen får vi en bra start för själva utförandet. Information vi är intresserad av är framför allt topografin med alla höjder, typ av massor som skall bort och ersättas med nytt.

Noga avstämning sker dessutom mot de handlingar vi har att tillgå i entreprenaden.

När vi har all data och information beställs transporter av maskinell utrustning samt material till stället i den följd de behövs. På så sätt säkerställer vi att utförandet har rätt flöde.

Rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle.

Löpande under entreprenaden fylls checklistor samt egenkontroller i för att sedan lämna över till beställaren i samband med fakturering.