Hagaberg i Trosa

Omfattar exploatering av totalt 27st villatomter samt grundläggning för dessa.

Beställare: Derome Bostad AB

Kontaktperson: Kai Johansson / 073-392 12 71 / kai.johansson@derome.se