Skväkran 2

Totalt Mark & anläggningsentreprenad samt grunder till bostadsrätter i Strängnäs

Beställare: Hanssongruppen
Referens: Bill Gustavsson / Projektledare / 076-721 59 79 / bill.gustafsson@inviatech.se