Stadsparken i Mariefred

Mark & Anläggningsarbete samt grundläggning för bostadsrättsområde.

Omfattning: ca 4000 kvm grund.

Beställare: Derome

Kontakt: Kai Johansson / 073-392 12 71 / kai.johansson@derome.se