• Med kraft från grunden för effektiva projekt

    Grundkraft AB drivs av Claes Sjöberg och Hannes Wolt.

    Tidigare hette företaget Claes Sjöberg Markentreprenad men gjorde ett namnbyte i början av 2017 till Grundkraft AB.

    Claes Sjöberg har en lång historik av mark och anläggningsentreprenader medan Hannes Wolt sedan tidigare drivit entreprenadbolag inom rivning och sanering.

    Dessa gemensamma livserfarenheter inom entreprenader har vi tagit vara på och i och med det fått till en bra grund att vidareutveckla företaget Grundkraft AB vars arbetsområden är grunder, entrepranad och markexploatering.

    Kontakta oss